Római Pagony bölcsi

Római Pagony bölcsi alapszolgáltatása:

• Gyermekjóléti alapellátás biztosítása családi napközi keretében 5 hónapos kortól 5 éves korig.

A Római Pagony családi napközi alapja a zenei nevelés


Zenei nevelés a Római Pagonyban

„A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele: lelki vérszegénységben él és hal. Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be."
(Kodály Zoltán)

A gyerekek zenés, játékos környezetben ismerkedhetnek meg - szinte észrevétlenül - a zenei nyelv alapjaival. Sok éneket, mondókát, játékot sajátítanak el.
A különböző dalok, mondókák segítik az anyanyelv elsajátítását, a szókincs bővülését, a beszédhibák javításában is nagy szerepük van, ezen kívül fejlesztik a ritmusérzéket. Mivel a mondókák, dalok többsége mozgással kísért, így a mozgáskoordináció is javul, a figyelem időtartama pedig folyamatosan kitolódik.
Jelentős mértékben fejleszti a memóriát, kreativitást, képzelőerőt, problémamegoldó képességet is.
A foglalkozások során számos hangszerrel (furulya, zongora, ritmushangszerek) ismerkedhetnek  meg a gyerekek.
Az ovinkban a zenehallgatásnak épp úgy helye van, mint az aktív éneklésnek/zenélésnek, hiszen fejleszti a koncentrációs képességet, zenei hallást, és a szépérzéket, valamint maradandó élményt nyújt a gyerekeknek.
Beszoktatás fokozatosan egyénre szabottan

 

Napirend:

07:30 – 08:30 Folyamatos érkezés

08:30 – 09:00 Reggeli

09:00 – 09:15 Szabad játék

09:15 – 09:50 Foglalkozások

09:50 – 10:10 Tízórai

10:10 – 11:00 Udvari játék

11:10 – 11:30 Tisztálkodás, ebédhez készülés

11:30 – 12:25 Ebéd

12:25 – 12:35 Tisztálkodás

12:35 – 15:00 Alvás, pihenés

15:00 – 17:00 Folyamatos ébredés, utána uzsonna, szülők érkezése

17:00 – 19:00 Gyermek felügyelet

 

Szolgáltatások:

Játékos nyelvi foglalkozások - angol, francia nyelven
Foglalkozásaink során játszva sajátítjuk el különböző dalocskákon keresztül a nyelvet. A dalokhoz mindig kapcsolunk mozgást is , mely egyrészt segíti a megértést, másrészt könnyen megjegyezhetővé válik, úgymond előhívja a memóriából a mozgás a szöveget.
Fontos, hogy a gyermeki tanulásban elsőrendű szerepe van a tevékenységnek. Tehát a kisgyermek számára elsősorban a játék, a mozgás, az éneklés, illetve e tevékenységek összekapcsolása jelent örömet.
A korai nyelvfejlesztésben éppen ezért hasznosak a mozgással összekötött tevékenységek, versek, állatok mozgásának utánzása, ritmikus mozgások, tánc, vagy körjátékok.
A gyerekek érzékszerveik segítségével próbálják megismerni a körülöttük lévő világot, és értelmezni annak jelenségeit. Ezért fontos, hogy módjuk legyen sokfajta eszközzel, tárggyal kapcsolatba kerülniük tevékenység közben. Erre szolgálnak a különböző játékeszközök, labdák, színes játékszerek, játékállatok. A látás és tapintás útján szerzett ismereteket jól egészítik ki a hallás útján szerzett ismeretek, amelyek, mivel idegen nyelvről van szó, elsődlegesek a helyes nyelvi modell, a nyelv hangzásának, intonációjának elsajátítása szempontjából. Ezen kívül a gyermekversek, mondókák, dalok ritmikája, rímei, hangzása, illetve a hallgatásukhoz kapcsolódó mozgásos tevékenységek (mozgásos érzékelés) a gyermeknek kellemes érzést jelent.

Célunk, hogy kellemes légkörben, örömteli, játékos tevékenységek formájában felkeltsük az érdeklődést az idegen nyelvek iránt, s mindeközben jól érezzék magukat a gyerekek.


Zongora gyermekeknek
Szeretettel várjuk azokat a gyerekeket, akik érdeklődnek a zongora, mint hangszer iránt! Már óvodáskorban játékosan ismerkedünk a hangszerrel, rövidebb, egyszerű gyermekdalokat sajátíthatnak el az gyerekek. A foglalkozások egyénre szabottan, a gyermek érdeklődését, képességét figyelembe véve történik.

 

Letölthető szakmai progamunk

Letölthető zenei nevelés programunk

Letölthető beszoktatás programunk