Zöld Pagony bölcsi

 

Zöld Pagony bölcsi alapszolgáltatása:

• Gyermekjóléti alapellátás biztosítása családi napközi keretében 5 hónapos kortól 3 éves korig.
• A Zöld Pagony családi napközi alapja a zenei nevelés.

Zenei nevelés a Zöld Pagonyban
A kisgyermekkor a gyermek egy éves korától három éves koráig tartó szakasza. Ebben a korban megtanul beszélni, járni és a körülötte élőket figyelve elsajátítja a különböző tárgyak használatát. Így tanul meg pl.: fésülködni. A beszéd megértése megelőzi a beszélni tudást. A járás elsajátításával egy új világ tárul ki előtte. Már nemcsak sírással képes kifejezni akaratát, hanem kézmozdulatokkal, egyértelmű hangadásokkal, szótagokkal, később szavakkal.
Ebben az időszakban rengeteget utánoz a gyerek. Erre az utánzási sajátosságra építhetünk a nevelés folyamatában. Ezért lényeges, hogy jó mintát mutassunk. A kisgyermek zenei nevelésében is ezt kell szem előtt tartanunk. A mintát elsősorban az édesanyja közvetíti, másodsorban a gyermek napközbeni ellátását, oktatását, nevelését, gondozását végző szakember a gondozónő nyújtja.
A zenei nevelés a művészeti nevelés körébe tartozik az irodalom és a képzőművészet ágaival együtt. Nem választhatóak el egymástól, összefüggnek. Egy vers szép elmondásánál is figyelembe kell venni annak ritmusát, hangszínekkel lehet játszani és énekelgetés közben is elmondhatunk egy rövid altatót, mely esetleg belekívánkozik az adott hangulatba. Egy néhány szavas mondókát is érdekessé tehetünk, ha játszunk a ritmussal, hangszínnel, változtatjuk a tempót. Az új szavak bővítik a gyermek szókincsét. A művészeti nevelés mindhárom ága hat az érzelmekre. A látás, hallás belső képpé alakul, elraktározódik a gyermek emlékezetében. Minél többféle inger éri a gyermeket, annál színesebb lesz az emlékezete.
A zenei nevelésünk célja, hogy felkeltsük a gyermek zenei érdeklődését, érzékennyé tegyük a környezet hangjai iránt. Érzelmileg gazdagítjuk az éneklésekkel és az együtt átélt énekes játékok örömével.
A zenei nevelésünk feladatai, hogy elsősorban a néphagyományunkból merítve versekkel, mondókákkal, énekes játékokkal, népdalokkal ismertessük meg a gyermeket. Nincs szó direkt tanításról! Erre azért sincs szükség, mert az énekléssel mintát adunk, mely hatására kedvet kap az önkéntes utánzásra. Az énekléseket, mondókákat kísérő mozdulatok segítik összerendezni mozgását, fejlesztik az egyensúlyérzékét, ritmusérzékét. A zenei nevelés leginkább az érzelmekre hat, élményt vált ki a gyermekből. Felkelti zenei érdeklődését, formálja ízlését, esztétikai fogékonyságát. Hatására szeret énekelgetni, dúdolgatni. A dalok hallgatása és éneklése közben fejlődik hallása, ritmusérzéke, éneklési készsége, alkotókedve.
A bölcsődében sokrétű zenei élmény átélésére, tapasztalatszerzésre ad lehetőséget a környezet hangjainak megfigyelése, a gondozónő kellemes ének- és beszédhangja, spontán dúdolgatása, ritmusos szövegmondása, a dallam és a ritmushangszerek hallgatása, megszólaltatása, a közös éneklés. A gyermek életkori sajátosságaihoz, egyéni fejlettségéhez, érzelmi, hangulati állapotához igazodó, felelősséggel kiválasztott és alkalmazott játékos mondókák, gyermekdalok, népdalok és értékes zeneművek felkeltik a kisgyermek érdeklődését, formálják esztétikai érzékenységét, zenei ízlését, segítik a hagyományok megismerését és továbbélését. A személyes kapcsolatban, játékhelyzetekben átélt mondókázás, éneklés, zenehallgatás pozitív érzelmeket keltenek, örömélményt, érzelmi biztonságot adnak a kisgyermeknek. Az ismétlődések, játékos mozdulatok megerősítik a zenei élményt, a zenei emlékezetet. Érzelmi alapon segítik az anyanyelv, a zenei anyanyelv elsajátítását, a személyiség fejlődését, hozzájárulnak a kisgyermek lelki egészségéhez, valamint a csoportban a derűs, barátságos légkör megteremtéséhez. A bölcsődei zenei nevelés eredményes megvalósítása lehetőséget nyújt a gyermek további zenei fejlődésére.
Hagyományőrző dalok, mondókák, versek - céljaink között említenénk azt is, hogy ne merüljenek feledésbe a hagyományos gyermekdalok, mondókák, versek.
Munkánk során felhasznált szakirodalom: Forray Katalin: Ének a bölcsődében szakkönyv
Az Ének a bölcsődében az Ének az óvodában című könyvhöz hasonlóan szülőknek és nevelőknek szól. A játékok és jótanácsok hozzásegítenek ahhoz, hogy a gyerekekkel életkoruknak megfelelően foglalkozzunk. Kezdetben a bölcsőde, később az óvoda ugyanilyen szellemben folytatja a zenei nevelést és reméljük, hogy a sok szép élmény hatására a gyermekek zeneileg érdeklődő, kiegyensúlyozott, derűs emberré válnak.
Gryllus Vilmos dalai – a gyermekek megismerkedhetnek a körülöttük lévő világgal Gryllus Vilmos segítségével.
Zenés, táncos foglalkozások keretében hallgatjuk a dalokat.


Napirend:

07:30 – 08:30 Folyamatos érkezés

08:30 – 09:00 Reggeli

09:00 – 09:15 Szabad játék

09:15 – 09:50 Foglalkozások

09:50 – 10:10 Tízórai

10:10 – 11:00 Udvari játék

11:10 – 11:30 Tisztálkodás, ebédhez készülés

11:30 – 12:25 Ebéd

12:25 – 12:35 Tisztálkodás

12:35 – 15:00  Alvás, pihenés

15:00 – 17:00 Folyamatos ébredés, utána uzsonna, szülők érkezése

17:00 – 19:00 Gyermek felügyelet

 

Szolgáltatások:

 

 

 

 

 

• Gyermeke napközbeni ellátása zenei módszertan alkalmazásával

• Zenei módszertanú játékos angol és német nyelvi foglalkozás

• Gyermek felügyelet

• Korai fejlesztés

 

 

 

Letölthető szakmai programunk

Letölthető zenei nevelés programunk

Letölthető beszoktatás programunk